اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی

صفحه نخست » Event » کنفرانس ها و همایش های ملی » اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
r_1_181017170440
نوع مشارکت: برگزار کننده
تاریخ برگزاری : اسفند97